Privacy Policy

Adatvédelmi nyilatkozat / GDPR

Általános szerződési feltételek

 

A jelen ÁSZF tartalmazza a Petrus Fashion webáruház (továbbiakban Webáruház) használatának feltételeit az alábbiak szerint:

A Webáruház címe: www.petrus.fashion 
A webáruház üzemeltetője (továbbiakban Szolgáltató) adatai:

A szolgáltató neve: Petrus and Partners Kft.
A szolgáltató székhelye (és egyben a panaszügyintézés helye): H1224. Budapest, Bartók Béla út 149.
A vállalkozás telephelye:H1224. Budapest, Bartók Béla út 149. 
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@petrus.fashion
Cégjegyzékszáma: 01 09 304567
Adószáma: magyar adószám 26150143-2-43
Telefonszáma:+36 20 2526976

Az általános szerződési feltételek elfogadása

1. A regisztráció és vásárlás során (mindkét esetben) a Felhasználó köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit, amennyiben a webáruház szolgáltatásait igénybe veszi, amit a jelölő négyzet kiválasztásával végezhet el. Az ÁSZF feltételeinek elfogadása esetén jelen szerződés alapján a Szolgáltató és a Webáruház felhasználója között létrejött szerződés vonatkozik.

2. Ha a Felhasználó az ÁSZF feltételeit nem fogadja el, akkor nem veheti igénybe a Webáruház szolgáltatásait. Nem regisztrálhat és nem küldhet megrendelést sem.

A megrendelés lépései:
1. A regisztráció menete 
2. A kosár használata 
3. A megrendelés összeállítása 
4. Az adatbeviteli hibák ellenőrzése és 
javítása módja 5.A megrendelés elküldése

A megrendelés visszaigazolás

  1.  Az adásvételi szerződés létrejötte:
    a. Ha a megrendelőt elküldi a Webáruház oldalain, és a szolgáltató a megrendelést e-mailben igazolja, az adásvételi szerződés jön létre a vásárló (felhasználó) és a szolgáltató között. (Ha a megrendelés megérkezését visszaigazoló e-mail egy vásárlóhoz 48 órán belül Nem érkezik meg, akkor a vásárló mentesül Az ajánlati kötöttség alól, Nem Köteles a megrendelt terméket megvenni, egy szolgáltatást igénybe venni. 
    B. A felhasználó elfogadja, Hogy Az Ily módon kötött szerződés írásban megkötöttnek minősül, és arra Magyarország joga irányadó.
    c. Automatikusan tárolja a szerződést, elektronikus webáruházban. A felhasználó számára a Webáruházba bejelentkezés után elérhető. Annak tartalmát elolvashatja, mentheti vagy kinyomtathatja.

2. A termék lényeges tulajdonságai:
A termék lényeges tulajdonságait a felhasználók megtekinthetik a termékek bemutató oldalain.

3. Árak:
A webáruházban közzétett árak ÁFÁ-val magasabb bruttó árak, amelyek tartalmazzák a termék árát, de a szállítási költség nem tartalmazzák.

4. Kiszállítás, személyes átvétel:
a. A szállítási határidők a Fizetés / Szállítás / Csere oldalon olvashatok. 
b. A termékek kiszállítása a szolgáltatónak egy vásárlóval egyeztetett időpontban történik. 
c. A vásárló köteles a szállítási (vagy személyes átvétel) időpontnak a csomag sértetlenségét ellenőrizni. Sérült csomagolás esetén a hibát helyszínen jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

5. Lehetséges fizetési módok:
a. Személyesen, készpénzben az áru átvétele egyidejűleg 
b. Banki átutalás (előre utalás) 
c. utánvéttel

6. Elállási jog

A távollevőkről kötött kötött szerződésekről szóló, 45/2014. a kormányrendelet szabályozza, hogy a jelen pont rendelkezései kizárólag a fogyasztónak minősülnek. A megrendelt termék kézhezvételétől számítva 14 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt, bontatlan csomagolt terméket. Amennyiben a fogyasztó él elveszíti jogát, úgy ezt a kézbesítést egyértelműen írásbeli nyilatkozatban köteles közölni (postán ajánlott tértivevényes küldeményben vagy e-mailben). Az üzemeltetőnek az elállási nyilatkozatát haladéktalanul kézbesítenie kell visszaigazolni egy fogyasztó felé. A fogyasztó elállása esetén a megrendelõ köteles a visszavonási nyilatkozatot 14 napon belül elküldeni.

Amennyiben a fogyasztó elállási jogát gyakorolja, akkor a kézbesítést követő 14 napon belül köteles visszaszállítani az általa teljesített kifizetéseket, beleértve a szállítási díjat is. Ez alól kivétel, ha a fogyasztó olyan fuvarozási módot választott, amely járulékköltséggel jár, és amely eltér a szokásos fuvarozástól. A szállítónak nem kell teljesítenie a visszafizetési kötelezettségét, amíg a benyújtott termék vissza nem kapta, vagy amíg a vásárlói hitelt érdemlően igazolják a termék visszaszolgáltatásától. A két időpont között eltérés esetén a kezelőnek figyelembe kell vennie egy korábbi időpontot.

Üzemeltető követelheti a fogyasztótól a nem rendeltetésszerű használatból származó anyagi kár megtérítését. Ezért kiemelten fontos a termék rendeltetésszerű használata, mivel a nem rendeltetésszerű használatból eredő kártérítés megtérítése a fogyasztó terhelik.

A csomag cégünknél beérkezése után, a videokamerával rögzítjük a csomag kibontása, illetve a visszavont termék megvizsgálását. Erre az esetleges későbbiekben nincs szükség félreértések elkerülésére. (például, hogy egy visszaküldött termék sérült vagy hiányos volt)

A tisztességtelen megélhetési jog:

  • olyan termék esetén, melynek árajánlata nem irányítható pénzpiaci mozgásoktól, ingadozásoktól függ.
  • az egyedi kérelem megfelelő módon készíteni, amelyet kifejezetten a fogyasztó kérésére,
  • amely a fogyasztó kifejezett kérése miatt teljesíti az üzemeltető számára a sürgős javítás, vagy karbantartási munkáknál

7. Jótállási vagy szavatossági igény bejelentési módja

a. Személyes bejelentés: 
A vásárló bejelentheti személyesen jótállási vagy szavatossági igényét a Szolgáltatónál. Ekkor AZ Szolgáltató munkatársa a kifogásáról jegyzőkönyvet Vesz Fel, amelyben rögzíti: 
- a vásárló Nevet, címét, 
- a termék megnevezését, vételárát, 
- a vásárlás időpontját, 
- a hiba bejelentésének időpontját, - a hiba leírását, 
- a vásárló Által érvényesíteni kívánt igényt , 
- kifogás rendezésének módját.

Ha a kifogás rendezésének módja ettől eltérő vásárlói igénye van, akkor ez a jegyzőkönyv másolatát adja meg.

b. Írásban bejelenthető
A Szolgáltató a Szolgáltató címét elküldi levélben vagy elektronikus levélben (Szolgáltató e-mail címe). 
Ekkor a levélnek tartalmaznia Kell: - a vásárló Nevet, címét, 
- a termék megnevezését, vételárát, 
- a vásárlás időpontját, 
- a hiba bejelentésének időpontját, 
- a hiba leírását, 
- a vásárló Által érvényesíteni kívánt igényt.

8. Nyilvános Adatkezelési Szabályzat és Tájékoztató

A jelen weblap megnyitója: Petrus and Partners Kft.

Az Adatkezelő adatai:

A szolgáltató neve: Petrus and Partners Kft.
A szolgáltató székhelye (és egyben a panaszügyintézés helye): H1224. Budapest, Bartók Béla út 149.
A vállalkozás telephelye:H1224. Budapest, Bartók Béla út 149. 
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@petrus.fashion
Cégjegyzékszáma: 01 09 304567
Adószáma: magyar adószám 26150143-2-43
Telefonszáma:+36 20 2526976
Adatvédelmi Tisztviselő: NINCS 
Adatfeldolgozás: Az adatfeldolgozók számára az egyes tevékenységekhez kapcsolódóan adunk tájékoztatást lásd lentebb Vagy kérelemre) 
Külföldi adattovábbítás: Az adatfeldolgozók tekintetében AZ Detached tevékenységekhez kapcsolódóan adunk felvilágosítást (lásd lentebb Vagy kérelemre) 
A GDPR 30.cikk szerinti adatvagyonleltár: lásd Melléklet

A Petrus and Partners Kft. adatkezelőként tiszteletben tartja mindazon személyeket magánszférára, akik személyes adatainak átadását és elkötelezettségét védik.

A jelen szabályzat egyaránt vonatkozik az ügyfélfeleinkre, a látogatóknak, a fogyasztókra forgalmazókra, a szállítóinkra (és lehetséges szállítóikra) és a munkájukra.

A Jelen szabályzat AZ alábbikat tartalmazza: 
AZ általunk gyűjtött érintettek Azonosító Adatok típusait; 
az adatkezelési célok felsorolását; 
azok a jogalapok, amelyek alapján ezek kezelése történik; 
mindazok felsorolását, akiknek az adatok továbbításra kerülnek; és 
hogyan történik a tárolásuk.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a jelen szabályzatot, annak érdekében, hogy megértse, hogyan kezeljük a személyes adatait.

Adatgyűjtés

Bizonyos adatok közvetlenül Öntől kapunk, ez esetben vagy az Ön hozzájárulása vagy egy köztük létrejövő szerződés adja ki az adatgyűjtés jogalapját.

Előfordulhat például, hogy más, Önre vonatkozó adatok harmadik személyektől kaphatunk, például: kiskereskedőktől, ahol Ön vásárolt, médiaügynökségektől, piackutató cégektől, szállítóktól, leányvállalatainktól, nyilvános weblapokról, ügynökségektől. 
Önre vonatkozó adatai: 
az Ön neve; 
e-mail cím; 
az Ön telefonszáma; 
az Ön neme; 
születési ideje; 
mindazok az adatok, amelyekkel a levelezés útján bocsát a rendelkezésünkre;

Adat weblapjaink látogatóiról és alkalmazásairól, szoftverfelhasználóinkról: 
ha az oldalunk látogatója, az Ön IP címe; 
az Ön felhasználói neve; 
életkora; 
az Ön viselkedése a weblapon (például, a további ingyenes weblapok) vagy az applikációnk szoftverének; 
fizetési adatok; 
megrendelések és korábbi megrendelések; és 
:::. 
Adatok az általunk nyújtott szolgáltatásokról és a Termékeinkről: olyan 
adatok, amelyek szükségesek ahhoz, hogy Ön átadja a terméknek, illetve a szükségesnek a szolgáltatás nyújtásához (beleértve az alábbiakat, megrendelési adatokat, korábbi megrendeléseket, számlainformációkat, szállítási címeket, szállítási igényeket és korlátozásokat, vásárlási hivatkozások, számlainformációk);
ha személyre szabott termékekről van szó, mindazon adatok, amelyeket Ön ebből a célból megad egy részünkre; 
ügyfélszolgálati adatok; és 
ügyfélkapcsolat menedzseléshez (CRM).

Adatok, amelyek kapcsolódnak azokhoz a szolgáltatásokhoz, melyeket Ön és 
az Ön kapcsolatfelvételi adatainak megszerzéséhez 
szükséges adat és cím; 
fizetési adatok, bankszámla adatok.

Speciális adatot nem kezelünk.

Adatkezelési célok
Társaságunk, mint adatkezelő és az alábbi célokból kezeli a személyes adatokat:

üzletmenet folytonosság; 
folyamatos szolgáltatásnyújtás; 
Minőségbiztosítás

Jogalapok az Ön személyes adatainak felhasználáshoz
Az Ön személyes adatainak a jelen Szabályzat szerinti használata az alábbiak alapján történik: 
az Ön személyes adatainak használata szükséges ahhoz, hogy teljesítsük az Önnel kötött szerződéses kötelezettségeinket (például, hogy teljesítsük tudjunk egy megrendelést, amelyet Ön küld , vagy hogy megfeleljenek a weblapunk vagy a szoftverünk általános szerződési feltételeinek, amelyeket Ön akkor fogad el, amikor azok használatát elkezdi, vagy amikor a szoftveralkalmazásokat letölteni és / vagy megfelelnek a szerződéses kötelezettségeink nyújtására, amelyeket Ön vagy az Ön munkáltatója kötött); Vagy
az Ön személyes adatainak használata törvényi kötelezettség teljesítése érdekében szükséges (például adóhatósági bejelentés teljesítés); Vagy 
amennyiben SEM AZ (a) SEM a (b) jogalap Nem alkalmazható a személyes adatainak kezeléséhez egy játékok érdekünk, Vagy Harmadik Személy játékok érdeke miatt szükséges, (ILYEN Lehel például weblapunk, Vagy mobilalkalmazásunk biztonságának szükségessége). Jogi érdekeink a következő okokból szükséges: 
üzletmenet működtetés és fejlesztés; 
egy weblap és egy mobil alkalmazás működtetése; 
marketing, piackutatás és üzletfejlesztés; 
ügyfelek részére termékértékesítés és szolgáltatás nyújtása, fizetni és fizetés fogadni, ügyfélszolgálat üzemeltetése és ezzel kapcsolatos tájékoztatás nyújtása;
a szállítóknak megrendelés feladása és figyelemmel kísérése; és 
A jövőben, a személyes adatának other módon történő használatának feltétele AZ On hozzájárulásától Függ (amelyet megadást követően Bármikor visszavonhat egy kölcsönzött leírt módon. Amennyiben Errol van szó, a Jelen szabályzat részletezi, Hogy Mely esetben van szükség hozzájárulásra, és fórumtémák Milyen módon adható AZ MEG A 
cookie-k (cookies) A 
weblapjainkon használt cookie-k és cookie-k egyaránt használják a cookie-kat, hogy a weblapunkat, vagy a mobil alkalmazásokat telepítsük. Önnek weblapjainkat és alkalmazási lehetőségeit, hogy megértjük az Ö preferenciáit vagy megjegyezzük a böngészési szokásait.
Ha a weblapjainkon sütiket használunk, akkor ezeket a cookie-kat bármikor letilthatja. Ezzel a módszerrel a böngészővel aktiválhatja a funkciót, amely letiltja a sütibeállításokat. Megjegyezzük ugyanakkor, hogy ha az összes sütit letiltja a böngészőjét, előfordulhat, hogy nem lesz képes weblapjaink egyes részei látogatni, vagy csak bizonyos funkciókat tud tud majd használni.

Személyes adatok továbbítása
Az Ön adatai harmadik személyek a következő kategóriákra oszthatók: 
A személyes adatok tárolása a szerződéses jogalapon kerül sor pl: futárszolgálat felé. Az adatmegőrzés időtartama függ a céltól, amely meghatározza a használat használatát, vagy amely szükséges a jogszabályi kötelezettség, illetve jogvédelmi célból meghatározott jogszabályban.

Az Ön jogai
A személyes adatokhoz kapcsolódóan Önnek meghatározott jogai vannak.

Amennyiben ezekhez kapcsolódóan további információt szeretne kapni, vagy bárki élni szeretne, bármikor kapcsolatba léphet velünk. 
Érintetti jogok: 
hozzáférés, az Önre vonatkozó általunk kezelt adathoz; 
ha egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása; 
az Önre vonatkozó kérésünknek kezelt adat törlése; 
az adatok kezelése korlátozása; 
az Ön személyes adatai közvetlen marketing célokra való használatának tiltása; 
személyes adatainak harmadik személy szolgálatának átadása, vagy ennek tiltása; 
bármilyen Önre vonatkozó kérjük, kezeljük személyes adatunkat másolat adása; vagy 
tiltakozás a személyes adatokhoz való használatra.
Minden erre vonatkozó kérés érkezik megkeresésre, és a későbbiekben válaszolunk (minden esetben azonban az előírt jogszabályi határidőn belül, azaz 30 napon belül). 
Információbiztonság. Petrus and Partners Kft. A felhatalmazáson alapuló jogi személyiséget és a személyi sérülést, a jogszerűtlen bánásmódot, a jogszerűtlen bánásmódot és a jogellenes bűncselekményeket és a jogellenes elvárásokat,
A szervezeti intézkedések magukban foglalják a fizikai hozzáférések ellenőrzését az épületeinkben, a papíralapú akták elzárása megfelelő helyiségekbe. A technikai intézkedések magukban foglalják a rendszergazdák hozzáférését a titkosítást, a jelszóvédelmet és a vírusirtó szoftverek használatához.
A személyes adatok feldolgozásának és a személyes adatoknak az átláthatósága és az adatok továbbításra kerülhetnek. Annak ellenére, hogy minden szükséges intézkedést megteszünk az Ön rendelkezésére bocsátott személyes adatok védelmére, az interneten történő adattovábbítás nem tekinthető teljes mértékben biztonságosnak. Ennek megfelelően, Önnek tudomásul kell vennie és elfogadnia, hogy a weboldalunkon keresztül adattovábbítás biztonságáért nem tudunk teljes felelősséget vállalni, és így továbbításunk az Ön felelőssége szerint történhet. Amint az Ön személyes adata azonban megérkezik a rendszereinkbe, szigorú eljárásokat tartunk meg a biztonság és a jogellenes hozzáférés megakadályozása céljából.
Azoknak az eseteknek, amikor mi adtunk Önnek egy jelszót (vagy Ön választott egyet) Ön felelőssége megőrizni és jelszó bizalmasságát. Arra kérjük, hogy ezt a jelszót ne senkivel ne ossza meg. 
A weblapok, a mobil alkalmazások és a közösségi médiaoldalaink időről időre tartalmaznak olyan hivatkozásokat, amelyek a harmadik fél által üzemeltetett weboldalak által működtetett weboldalakon és partnerhálózatok weboldalain vannak, ezek új adatkezelés nem tartoznak az általunk végzett tevékenységek közé.

Jogorvoslati tájékoztatás
: Nemzeti Adatvédelem és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22 / C) ugyfelszolgalat@naih.hu.

Budapest, 2017.08.03.